język: angielski, niemiecki17Zajęcia dla dzieci młodszych prowadzone są głównie w formie gier i zabaw z elementami muzyki, plastyki, ruchu. Naszym celem jest osłuchanie się dziecka z językiem angielskim i niemieckim. 

Zarówno uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjaliści, licealiści jak i dorośli mają możliwość uczestniczenia w standardowych zajęciach, ze szczególnym naciskiem na konwersację. Istnieje również możliwość stworzenia grupy osób, które chcą utrwalić materiał poznawany w szkole państwowej – nie ma potrzeby zakupu nowego podręcznika – uczeń korzysta z podręcznika, z którego uczy się w szkole. Warunkiem jest zebranie minimalnie 4 osób na tym samym poziomie zaawansowania językowego.

Prowadzimy również POGOTOWIE JĘZYKOWE czyli zajęcia dla uczniów chcących nadrobić zaległości, spowodowane dłuższą absencją w szkole. Osobom mającym trudności z opanowaniem materiału proponujemy „korkownię” – zajęcia indywidualne bądź w mini grupach 2-3 osobowych.